Eternity 2 – Regulile concursului

Felicitări! Te afli cu un pas mai aproape de câştigarea sumei de 2.000.000 USD !!!

Eşti gata?

Eternity II are 256 piese de puzzle numerotate. Scoateţi piesele de pe cadrul exterior şi verificaţi dacă le aveţi pe toate (de la 1 la 256).

Pentru a înlocui orice piesă care vă lipseşte, vizitaţi www.EternityII.com. Vă rugăm să înscrieţi orice soluţie a jocului ETERNITY II şi pe oricare dintre variantele indicii la www.EternityII.com.

Rezolvarea Eternity II

Alcătuiţi un pătrat care să conţină toate piesele,
Cu porţiunile de culoare gri pe margine;
Poziţionaţi corect piesa de start;
Potriviţi desenele de pe toate laturile pieselor vecine.
Fii primul care găseşte soluţia şi vei câştiga 2 milioane USD !

Poziţionaţi piesa de start (nr.139) aşa cum este indicat pe tablă. Apoi aşezaţi toate celelalte piese cu modelul în sus, cu marginea gri pe exterior. Potriviţi toate culorile şi simbolurile pentru cât mai multe perechi de laturi comune.

Când aţi terminat de făcut acest lucru, vă rugăm completaţi un exemplar al formularului de înscriere existent în pachet sau descărcat de pe www.eternityii.ro/competition-rules-eternity-2/solutia_eternityii În căsuţa 1 din partea stânga sus a formularului, scrieţi numele, vârsta, adresa şi un număr de telefon unde puteţi fi găsit în timpul zilei.

În ovalurile mici dintre căsuţe, bifaţi fiecare pereche de laturi comune potrivite, (culorile şi simbolurile trebuie să se potrivească). Nu bifaţi ovalurile dintre perechile de laturi care nu corespund ca simbol şi culoare. Număraţi câte ovaluri aţi bifat. Scorul dumneavoastră (maxim 480) este numărul total de perechi de laturi corect potrivite. Scrieţi scorul dvs. în căsuţa 2 în partea din dreapta sus a formularului de înscriere. În fiecare căsuţă de pe formular, scrieţi şi subliniaţi numărul de pe spatele piesei pe care aţi aşezat-o pe tablă în căsuţa respectivă.

Tomy UK Ltd. va plăti 2 milioane USD sau echivalentul în lei la cursul Băncii Angliei (Bank of England) expeditorului primului răspuns corect primit, cu scorul de 480 de perechi de laturi comune potrivite. Răspunsul corect trebuie primit la destinaţie între data lansării, 28 iulie 2007, şi cea a încheierii concursului, 31 Decembrie 2010 ora 12 GMT (sau, la hotarârea firmei Tomy, la o dată ulterioara dacă până atunci nu se găseşte nici un câştigător) cu toate cele 256 piese de puzzle ETERNITY II aranjate într-un pătrat de 16 x 16 piese, cu piesa de început plasată în modul indicat pe tablă, toate marginile de culoare gri formând o bordură exterioară şi toate modelele şi culorile de pe fiecare latură a fiecărei piese fiind identice cu cele de pe laturile adiacente ale pieselor vecine.

Jocurile de puzzle indiciu

Pentru a vă ajuta să câştigaţi premiul oferit prin rezolvarea jocului de puzzle principal ETERNITY II, puteţi rezolva jocurile de puzzle mai mici, în variantele Puzzle Indiciu 1 şi 2. Formaţi un pătrat de 6x6 piese (Puzzle Indiciu 1) sau un dreptunghi de 12x6 piese (Puzzle Indiciu 2) cu marginile gri către exterior şi având grijă să potriviţi toate perechile de desene pe laturile comune. Pentru fiecare din cele două variante de puzzle indiciu pe care o rezolvaţi, înscrieţi soluţia pe adresa www.EternityII.com şi veţi obţine poziţia corectă a unei piese din puzzle-ul principal. Puteţi rezolva puzzle-ul principal fără să folosiţi aceste indicii, dar trebuie să aşezaţi piesa de început în modul indicat pe tablă. Jocurile de Puzzle Indiciu 3 şi 4, fiecare dintre ele cu un alt indiciu pentru puzzle-ul principal, vor fi lansate la începutul anului 2008. Tomy poate lansa Jocuri de Puzzle cu Indicii şi ulterior. Nu se acordă premii pentru rezolvarea jocurilor de puzzle cu indicii.

Depunerea formularului de înscriere

Pentru depunerea formularului de înscriere folosiţi 3 plicuri şi anume:

1) Un plic sigilat în care aţi introdus formularul de înscriere completat cu soluţia dvs. şi pe care aţi notat scorul în partea stângă sus;
2) Un plic nesigilat autoadresat (cu numele si adresa dvs. completă trecute în câmpul rezervat destinatarului) pe care aţi notat în colţul din stânga sus menţinea “Proof of delivery please” (Confirmarea de primire, vă rog);
3) Un plic exterior, care să conţină cele două plicuri menţionate anterior. Plicul exterior e destinat juriului şi trebuie expediat sub formă de scrisoare recomandată pe adresa: Eternity II Adjudicators, 117 Smug Oak Business Centre, Lye Lane, Bricket Wood, ST. ALBANS, AL2 3UG, England.

Observaţii:
Dovada expedierii prin poştă nu va fi acceptată ca şi confirmare de primire. Tocmai de aceea este necesară existenţa plicului de la punctul 2. Formularele de înscriere vor intra în proprietatea firmei Tomy şi nu se vor returna.

Termeni şi condiţii

Toate soluţiile primite între data de lansare şi cea de încheiere a concursului vor fi păstrate în siguranţă până la următorul scrutin, când vor fi desfăcute şi jurizate în ordinea primirii. Prima soluţie validă cu un scor maxim de 480 perechi de modele identice pe laturile comune câştigă un premiu de 2 milioane USD. Dacă nu este desemnat nici un câştigător, Tomy poate stabili un premiu de valoare mai mică pentru cel mai mare scor obţinut din momentul lansării. Câştigătorul trebuie să plătească toate taxele aferente premiului câştigat. Câştigătorul va fi notificat prin poştă, telefon sau email în termen de 14 zile de la data scrutinului. Câştigătorul (câştigătoarea) trebuie să permită să-i fie făcute publice numele, semnalmentele, localitatea de reşedinţă şi soluţia propusă. Rezultatele fiecărui scrutin anual, anunţarea fiecărui câştigător şi detaliile legate de premierea soluţiilor parţiale vor fi publicate în ziarele London Times, New York Times şi pe adresa www.EternityII.com.

La concurs poate participa orice persoană majoră (peste 18 ani) cu excepţia inventatorilor, reprezentanţilor Tomy, membrilor juriului, firmelor asociate, distribuitorilor de orice rang, salariaţilor sau familiilor acestora. Înscrierea nu se poate efectua în Olanda, Japonia, Germania, Austria, Italia, Florida, Maryland, Vermont, North Dakota şi Arizona. Rezidenţii acestor teritorii pot găsi detalii despre modul în care pot participa la concurs şi despre premiile disponibile lor pe adresa www.EternityII.com.

Juriul este exonerat de răspundere pentru înscrieri depuse cu adrese incorecte, pierdute, deteriorate, care sosesc cu întârziere sau distruse prin poştă şi va descalifica înscrierile timbrate insuficient, întârziate, modificate, ilizibile, invalide, scoruri supraevaluate, depuse de participanţi care nu au împlinit vârsta de 18 ani sau care contravin în alt mod prezentului Regulament. Pentru protecţia tuturor jucătorilor, juriul va descalifica orice înscriere făcută publică înainte de data scrutinului anual şi orice jucător care va divulga în public detalii despre oricare dintre piesele jocului EternityII sub orice formă şi în orice mediu.

Prin intrarea în competiţie vă daţi acordul pentru respectarea acestor reguli, care vor fi interpretate de juriu. Decizia juriului va fi finală. Nu este admisă corespondenţa cu juriul. Orice concurent care va încerca să corespondeze cu juriul va fi descalificat. Limba oficială folosită este limba engleză. Competiţia e guvernată de legile Marii Britanii. SUCCES!